Çözümlerimiz

SOAR (Security Orchestration Automation and Response)

SOAR (Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt), bir kuruluşun birden çok kaynaktan gelen güvenlik tehditleri hakkında veri toplamasına ve insan yardımı olmadan düşük düzeyli güvenlik olaylarına yanıt vermesine olanak tanıyan uyumlu yazılım programlarının bir çözüm yığınıdır. SOAR yığını kullanmanın amacı fiziksel ve dijital güvenlik işlemlerinin verimliliğini artırmaktır. Olay müdahale işlevlerinin tanımlanmasına, önceliklendirilmesine, standartlaştırılmasına ve otomatikleştirilmesine yardımcı olan uyumlu ürün ve hizmetlere uygulanabilir.

En önemli üç yeteneği:

Tehdit ve güvenlik açığı yönetimi:

Bu teknolojiler güvenlik açıklarının giderilmesini destekler. Resmi iş akışı, raporlama ve iş birliği yetenekleri sağlarlar.

Güvenlik olayı yanıtı:

Bu teknolojiler, bir kuruluşun bir güvenlik olayına yanıtı nasıl planladığını, yönettiğini, izlediğini ve koordine ettiğini destekler.

Güvenlik operasyonları otomasyonu:

Bu teknolojiler iş akışlarının, süreçlerin, politika yürütme ve raporlamanın otomasyonunu ve düzenlenmesini destekler.

Çözüm Önerisi: Demisto.

İLETİŞİM