Çözümlerimiz

Sistem Güvenliği

1. Sistem Güvenliği

Sistem Güvenliği, yetkisiz yazılımların, kişilerin ya da alt sistemlerin, sistemin anahtar süreçleri ya da kaynakları üzerinde erişim ve kontrol sağlama becerisini engellemek üzere kurgulanmıştır. DEREKA sizlere sistem güvenlik açıklarınızı tespit etmede ve doğru teknoloji – hizmet ikilisini bir araya getirerek siber zafiyetlerinizi gidermekte yardımcı olmaktadır.

Çözüm Önerisi: Beyond Trust

2. Zararlı Yazılımdan Korunma

Antimalware yazılımları, kötü amaçlı yazılımların bilgisayar ve sistemlere zarar vermesini önlemek, tespitini yapmak ve zararlı yazılımın etkilediği sistemlerin yeniden çalışır hale gelmesini sağlamak için kullanılan yazılımlardır.

Zararlı yazılımlardan korunma, kurumunuzda hizmet kesintileri ve bilgi mahremiyeti risklerini azaltır. DEREKA, siber tehdidi tespit edebilmeniz ve engelleyebilmeniz için gerekli olan alt yapıyı en iyi konfigürasyonu gözeterek kurmaktadır.

Çözüm Önerisi: Cylance, Ivanti, Fireeye, Attivo.

3. Sistem Erişim Yönetimi

Kurumlar, mevcut sistemleri içerisindeki kullanıcılarına bilişim güvenliği politikaları çerçevesinde kısıtlı veya imtiyazlı yetkiler vererek operasyonlarının devamlılığını sağlarlar. Kullanıcıların veya cihazların sistem içerisindeki hareketi ve erişim yetkileri, kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Rol bazlı erişim imtiyazlarını ve bilgi erişimlerini, kullanıcılara özel ihtiyaçlara göre tanımlamak etkin bir güvenlik yönetimi için çok önemlidir. DEREKA, doğru erişim modelini tanımlamada ve uygulamada size yol gösterir.

İLETİŞİM