Çözümlerimiz

İnternet Nesneleri Güvenliği

2013 yılı itibari ile dünya üzerinde 8 milyarı aşkın internete bağlı cihaz olduğu bilinmektedir. 2020 yılı için yapılan projeksiyonlarda internete bağlı cihaz sayısının 40 milyarı aşacağı hesaplanmaktadır. Bu operasyonel olarak çok daha performanslı, bağlanabilirliğin çok daha yüksek düzeye ulaştığı bir dünya anlamına gelmektedir. Birçok kaynaktan beslenen gelişmiş analitik bilgisayar yetenekleri sayesinde karar ve aksiyon mekanizmalarında insan-insan veya insan-bilgisayar etkileşiminin giderek azalacağı öngörülmektedir.

Geleceğin dünyası Internet Nesnelerinin (Internet of Things- IOT) dünyası olacaktır. Tüm iş yapma sistematiği IOT’lerin artması ile yeniden tanımlanmaya başlayacaktır. Ancak güvenlik perspektifinden konuya yaklaşımla IOT artışı beraberinde çözülmesi gereken birçok sorunu üretecektir. Yönetilmesi ve korunması gereken kritik cihaz sayısındaki artış kurumların görünen ilk sorunu haline gelecektir. Öte yandan birbirinden farklılaşan IOT işletim sistemi çeşitliliği mevcut uç nokta koruma sistemlerinin uygulanmasını imkansız hale getirecektir. Networkte katlanarak artan akan veri miktarı ise network bazlı analiz yöntemleri için karşılanamaz bir yük riski taşıyacaktır. Bu aşamada zararlı kodların amaçlarını ve davranış biçimlerini anlayabilmek ve IOT’ler üzerindeki zafiyetin karakterini çözümleyebilmek güvenlik refleksinin temelini oluşturacaktır. Son noktada, sistemleri tehdit eden zararlı yazılımlar değil, onları üreten hackerlar’dır. Risklerin proaktif analizi, tehditlerin değerlendirilmesi, hızlı zafiyet yama üretimi, saldırı anında savunma becerisi, tehdit durum farkındalığı ve analitik bilgi erişimi korunmanın kilit ana başlıkları olacaktır.

DEREKA, bilgi birikimi ve kritik anlar deneyimi ile kurumunuzun IOT temelli geleceğini güvenlik içinde inşa etmenize yardımcı olmaktadır. Ağınızdaki her IOT için güvenlik değerlendirmesi ve kırılganlık tespiti yapabildiği gibi saldırı anı planları geliştirmektedir. Bununda ötesinde kendi kendine öğrenen robot teknolojiler sayesinde IOT’lerin davranış biçimleri analizi ile kendi kendine korunma mekanizmaları geliştirmektedir.

İLETİŞİM