Çalışma Alanlarımız
Çalışma Alanlarımız

ELEKTRONİK GÜVENLİK VE SAVUNMA SANAYİ HİZMETLERİ

Gelişmekte olan teknolojiyle, tehditlerin de geliştiği ve farklılaştığı, güvenlik ihtiyaçlarının karmaşıklaştığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Günümüz tehditlerine karşı DEREKA’nın sunduğu uçtan uca elektronik güvenlik ve savunma sanayii çözümleri, karar destek sürecinin etkin kılınabilmesi için analiz ve otomasyonun ön planda tutulduğu; insan etkenine olan bağımlılığın azaltıldığı ve dolayısı ile insana bağlı hata olasılığının düşürüldüğü platformlardan oluşmaktadır.

DEREKA olarak bu alanda sistem analizi, kurulum, eğitim, satış sonrası teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız. Yerli ve uluslar arası çözüm ortaklarımızla oluşturduğumuz geniş ürün yelpazesi ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştiririz.

Güvenlik Kamera Sistemleri

Yüksek güvenlikli gözetim ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaya yönelik profesyonel kamera, kayıt, analiz ve yönetim alanlarında faaliyet göstermekteyiz . Kurum ve kuruluşların özel güvenlik ihtiyaçlarına uygun,  gömülü işletim sistemlerine sahip; olası hatalara karşı yedekli ve tehditlere karşı kapalı devre çalışan sistemler uzman ekibimizce projelendirilir.   Birçok uluslararası markanın çözüm ortaklığı ile projelerimizde sistem devamlılığı ve yönetilebilirliğini, yüksek verimlilik ile birlikte sağlamayı hedefleriz.

Merkezi Güvenlik Yönetim Sistemi

Kurum içerisinde iş akışını olumsuz etkileyen bir önemli unsur da güvenlik çözümlerinin iletişimi ve kontrolünün farklı kanallar ve uygulamalar üzerinden yapılmasıdır.  Merkezi Güvenlik Yönetim Sistemi, kurum ve kuruluşlardaki tüm elektronik güvenlik sistemlerinin kurum güvenlik politikaları ve dolayısı ile senaryolarına uygun bir yapıda, tek bir çatı altından yönetilebilmesini mümkün kılmaktadır.   Bu da olası tehditlerde, tüm elektronik güvenlik sistemlerinin otomasyona alınmış görevlerini yürütmesini ve güvenlik personelinin iş yükünü hafifletmesini sağlamaktadır.

Geçiş Kontrol Sistemleri

Temel görevi, yetkili kişilerin, yetkili oldukları zaman diliminde, yetkili oldukları fiziki geçiş noktalarından geçmelerini sağlamak, yönetmek ve raporlama olan geçiş kontrol sistemlerinde yerli ve uluslararası çözüm ortaklarımız ile çalışmaktayız.   Kurum ve kuruluşların farklı güvenlik protokollerine ve mimari yapılarına uygun özelleştirilmiş çözümlerimiz etkin bir güvenliğin sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

Biyometrik Sistemler

Geçiş kontrol sistemleri ve güvenlik kamera sistemleri ile entegre çalışan biyometrik sistemler, tanıma sürecinin yüksek doğruluk oranıyla yapılmasını sağlar.   Kamera sistemlerinde kara liste uygulaması ile terör vb. sebeplerle aranan şahısların yüz tanıma algoritmaları ile otomatik olarak tanınmasını ve/veya doğrulanmasını sağlayarak, otomasyona alınmış bir denetim sağlar.  Beyaz liste uygulamaları ile de kart vb. okutma çözümlerine gerek olmaksızın, temas gerektirmeden yetkili kişilerin, yetkili oldukları geçiş noktalarından, yetkili oldukları zaman diliminde geçiş yapmalarına olanak sağlar.   Ayrıca yüksek güvenlik gerektiren fiziki geçiş noktalarında parmak izi, damar izi, iris gibi farklı biyometrik teknolojilerin de çözümlere entegre edilmesi ve hatta çok faktörlü doğrulama gibi daha gelişmiş çözümlerin entegrasyonu mümkün olmaktadır.

Tehdit Algılama ve Görüntüleme Sistemleri

Dünyada ve ülkemizde artan terör, x-ray cihazları ve metal dedektörleri gibi geleneksel çözümlerin kullanımının yanı sıra canlı bomba tespiti, nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik tespit sistemlerinin de kullanımını gerektirmektedir.  Dereka olarak yerli ve uluslararası çözüm ortaklarımız ile tehdit analizi yapılarak, kurum ve kuruluşlar için en etkin güvenlik ve kullanılabilirlik sağlayacak çözümleri sunmaktayız.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Uzman kadromuz ile EN 54-14 standartlarına uygun yangın algılama ve ihbar sistemleri ile çalışmaktayız.  Uluslararası iş ortaklarımız ve başarılı uygulamalarımız ile bina otomasyon sistemlerine ve diğer elektronik güvenlik sistemlerine entegre, düşük hata oranına sahip çözümler sunmaktayız.

Teknik Gözetim Karşı Önlemler

Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması için siber güvenlik ve elektronik güvenlik çözümlerinin vazgeçilmez bir parçası olan Teknik gözetim karşı önlemler; kişi, oda, elektronik cihazlar ile bilinçli veya bilinçsiz olarak gerçekleştirilebilecek her türlü dinleme, görüntüleme, takip ve kayıt tehditlerine karşı kullanılmaktadır.   Bu kapsamda özellikle yerli ve milli çözümlerimiz her özel uygulama alanına göre özel tasarlanabilmekte ve uyarlanabilmektedir.  Cumhurbaşkanlığının 30823 sayılı genelgesinde de belirtilen tehditlere karşı, Tempest kriterlerine uygun teknik gözetim karşı önlemlerimiz uzman ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.

Savunma Sanayi

Sınır güvenliği ve gözetimi başta olmak üzere, konvoy ve personel güvenliği kapsamında savunma sanayine yönelik RF karıştırıcılar, hiperspektral görüntüleme sistemleri, radar sistemleri, elektro optik sistemler, patlayıcı düzenek tespit sistemleri, acil RF anons çözümleri ve KBRN tespit ve dekontaminasyon çözümleri üzerine çalışmaktayız.  Bu çözümlerimizde yerli ve milli sistemlerin yanı sıra uluslararası iş ortaklarımız ile de askeri standartlara uygun, farklı iklim ve çevre koşullarında çalışmaya özel çözümler sunmaktayız.