Çözümlerimiz

Dosya Sistemi Güvenliği

Kurumlarda çalışan kişilerin dosya paylaşımı için kullandıkları harici bellekler, FTP, SSH, SFTP, FTPS gibi dosya paylaşım yöntemleri ile kurum içinden veya dışardan erişim ile dosya transferleri sırasında güvenlik açıkları oluşabilmektedir. Dosya paylaşımında özellikle harici cihazlara, başka kaynaklardan bilinçli veya bilinçsiz olarak zararlı bulaştırılmış olması, tüm sistem bileşenlerinin ve önemli bilgilerinin çalınması, zarar görmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Kurum içerisinde yapılan dahili ve harici tüm dosya paylaşımları kontrol altında tutulmalıdır. DEREKA, dosya transferlerini tarayarak, sisteminize zararlı bir yazılımın girip girmediğini tespit edebilmektedir. Ayrıca, geriye dönük olarak, zararlının daha önce başka bir sisteme bulaşıp bulaşmadığının tespiti de yapılabilmektedir.

Çevrimiçi dosya paylaşımı ve taşınabilir bellekler kurumların en önemli sistemlerine sızılmasına ve zarar verilmesine neden olan kırılganlığı yüksek kapılar oluşturmaktadır. Birçok kurum çalışanların verilerini olası PC bozulmalarına karşı korumak için ya da kurum içi iletişimi ve bilgi paylaşımını artırmak için ortak dosya yapıları kullanmaktadır. Yine bir çok çalışan da üzerlerinde çalıştıkları dosyaları farklı yerlerde de kullanabilmek için USB bağlantısı üzerinden çalıştırdıkları flash bellek ya da taşınabilir sabit bellekler kullanmaktadır. En çok zarar veren siber saldırılara çoğunlukla kurum içerisindeki bir çalışanın bilinçli yada bilinçsiz neden olduğu göz önüne alınınca, ortak dosya yapılarının anlık olarak koruma altında bulundurulması çok kritik hale gelmektedir.

DEREKA, dosya sistemlerinizin tamamının ya da sizin arzu ettiğiniz kadarının ileri teknoloji gözlemleme araçları ile koruma altında olmasını sağlamaktadır. Bunun da ötesinde proje başlangıcında tüm sistemlerinizi baştan aşağıya tarayarak geçmişte bir zararlının sisteminize sızıp sızmadığını tespit etmektedir.

İLETİŞİM